Muž a Žena = obydlie a domov

Muž dokáže vytvoriť, určité obydlie,

ale až Žena, vytvorí skutočný domov.