Dizajn 

Dizajn všade definuje priestor.

Línie sa stretnú a spájajú svet medzi sebou.

Tvary sa pretnú a vytvoria novú dimenziu nás.

Dizajn je tým, čo obdivujeme. Priestor si užívame.

Dizajn sa nám prihovára a priestor dáva jeho slovám ozvenu.

Dizajn dokáže prilákať publikum, ale vďaka priestoru môže zaznieť potlesk.

 

Grafika

 

Priestor miluje voľnosť.

Grafika ho však dokáže zachytiť, ovládnuť a formovať.

Priestor môže byť často sám osebe spájaný s krásou,

ale až grafika dáva tejto kráse zmysel.

Priestor a grafika majú schopnosť premeny.

Akákoľvek grafika sa môže stať mostom k inšpirácií.

Úvodná stránka

Iba

Táto stránka slúži, iba ako portfólio !!!

Obal

Je málo vecí, ktoré predáte bez obalu

Logo

Logo musí zaujať na prvý pohľad