Myšlienky

Premena

Zvieratá sa menia na ľudí a ľudia sa menia na zvieratá.  (Des kolobeh)

Človek a čas

Človek je viazaný časom, a čas je viazaný ľudstvom.

Zajtrajšok

Zajtrajšok je cesta ďalej.

Svet v pláži

Náš svet je ako pláž, nachádza sa tu pár veľkých kameňov, pár stredných kameňov a veľmi veľa piesku. Naša zem, je len zrnkom piesku vo vesmíre.  

celok života

Človek je motorom života, ale život je celok sveta. 

V tomto storočí

Domnievam sa, že v tomto storočí, začína nová etapa, ktorú by som nazval: hon na planéty. 

Človek & svet

Človek je motor sveta, a svet je krásou človeka. 

Všetko a nič

Boh vymyslel všetko, ale až človek začal robiť dobro i zlo.

Nikdy

Život všetky tajomstvá nikdy nevydá.

Európa a Afrika

Európania majú hodinky, Afričania majú čas... 

Mesiac v splne

Na cestu mi svieti svetlo jasné, svetlo, nocou túlavou, žiari čistou a plnou krásou, jasnejšie nič viac nie je, jedine odraz z vody, ktorý vychádza z nebies...