Kontakt

Táto stránka slúži, iba ako portfólio !!!

Mesto  : Nitra 949 01

Mobil   : 0915 77 30 79

E-mail  : dodesignum@gmail.com

  3w  :    www.dodes.webnode.sk