Človek a čas

Človek je viazaný časom, a čas je viazaný ľudstvom.