Človek & svet

Človek je motor sveta, a svet je krásou človeka.