Človek

Každý človek je záhadou a hádankou, nepochybne, áno ;)