Dôležitosť

Čo je dnes dôležité – čas, či peniaze?