Empatia

Sú ľudia, ktorý majú empatiu, ale ľutujem tých, ktorý ju nežijú/nemajú.