Európa a Afrika

Európania majú hodinky, Afričania majú čas...