Hmla a Jas

Život žijeme v hmle a v plnom očakávaní, no keď sa rozjasní, vidíme aj veľa príležitostí ;)