Hovorí reklama

V dnešnej dobe každý vraví, že čas sú peniaze. Ale prečo nám tým pádom vnucujú reklamy všade kde sa len pozrieme. To už zrazu nie je strata času?