Idea

Myšlienky a nápady sú dobré, ale až idea dá tomu zmysel – grády