Iný, ale všetci

Každý sme iný, ale všetci sme ľudia.