Materializmus

Ľudstvo sa hrnie za materializmom, a materiálnosť likviduje samotných nás.