Nesmrteľnosť je vyriešená!

Ľudstvo stále hľadá nesmrteľnosť, no neuvedomuje si, že už nesmrteľný sme. 

A to vďaka, každého vlastnému kódu – dna.