Obraz

Každý človek je obrazom seba samého a vytvára umelecké dielo.