Oči – Zrkadlo

Oči každej osoby, sú ako zrkadlom, ktoré hovorí svoj vlastný príbeh.