Pohyb

Čo sa v skutočnosti pohybuje, oblaky alebo zemeguľa?