Riadiť takmer všetko

Človek chce riadiť všetko, od zvierat cez prírodu až samotných ľudí... ešte že je smrteľný.