Rovnováha

Človek, čím má viac povinností, tým skoršie zabúda na radosti.