Skrývať

Kto skrýva tajomstvá a pocity, ostane sám a nahý.