Snehová vločka

Každá snehová vločka je jedinečnosťou človeka.