Srdce

Každý jeden z nás má srdce, niekto malé, veľké, zdravé, choré, zaľúbené, hľadavé... ale je na nás, ako ho využijeme.