štart a cieľ

Štart je život a žiť je cieľ.

Štart je životom a žiť je cieľom.