Sú také miesta, ...

Sú také miesta, kde sa pretínajú svetlo a tieň, výška a hĺbka, priestor a čas