Svet v pláži

Náš svet je ako pláž, nachádza sa tu pár veľkých kameňov, pár stredných kameňov a veľmi veľa piesku. Naša zem, je len zrnkom piesku vo vesmíre.