text, či myšlienka

Napísať text, či myšlienku je krásne, no ťažšie je ho žiť, či napĺňať.