TMA a SVETLO

Až keď je dostatočná tma, je vidno svetlo hviezdy.