Umenie

Umenie vytvára iba ten, kto dá aj seba samého