Umenie

Vždy sa nájde krásna pieseň, dielo, socha...
autor ho len vytiahne na vonok :)