V tomto storočí

Domnievam sa, že v tomto storočí, začína nová etapa, ktorú by som nazval: hon na planéty.