Vlastný problém

Každý z nás má vlastné problémy, no musíme sa ku ním postaviť a nie zutekať a klamať ostatným.