Všetko a nič

Boh vymyslel všetko, ale až človek začal robiť dobro i zlo.