Život ako ruža

Život je presne ako ruža, jak je prekrásny život, jednoduchý i zložitý, tak je aj náročný.