Život je učiteľ

Život je najlepší učiteľ - nikdy nám nepovie z čoho bude skúšať !