život = stroj

Ľudský život je úplne ako stroj, i stroj občas protestuje, ale aj vyhorí.