Život zároveň

Život je prekrásny, no zároveň aj vrtký...