život (zlato) človek

Život je ako zlato, raz je žiarivé, inokedy zanesené a to isté platí o ľuďoch.