Zmena

Každý nový krok je zmena a zmena je zákon života.