Zrnko

Náš nádherný a zároveň jedinečný život, je len zrnkom prachu vo vesmíre, no neuvedomujeme si ho ?!.