Myšlienky

Znamená ...

Som v obraze, myslieť znamená ... vedieť

Divadlo

Svet patrí optimistom, pesimisti sú len diváci

Život je učiteľ

Život je najlepší učiteľ - nikdy nám nepovie z čoho bude skúšať !

:D

Niekedy neostáva nič iného, než sa smiať

Mozog

Mozog je aparát, jeho pomocou si myslíme, že myslíme

Idea

Myšlienky a nápady sú dobré, ale až idea dá tomu zmysel – grády

Umenie

Umenie vytvára iba ten, kto dá aj seba samého

RPV

Rozmýšľaj , premýšľaj a vymýšľaj 

Sú také miesta, ...

Sú také miesta, kde sa pretínajú svetlo a tieň, výška a hĺbka, priestor a čas