Myšlienky

Hovorí reklama

V dnešnej dobe každý vraví, že čas sú peniaze. Ale prečo nám tým pádom vnucujú reklamy všade kde sa len pozrieme. To už zrazu nie je strata času? 

skutky

myšlienka, slovo, čin

v podstate

Vo svojej podstate sme dobrý alebo zlý?

čítať

Čím viac čítame, tým viac vieme.

Lúka

Oddych na lúke, ležanie v tráve, vietor vo vlasoch, západ v tvári, šuchot v ušiach, jas v očiach, to je naj deň i sen :)

áno práca nie

Ten kto pracuje, má nárok na chybičky, ale iba ten! Kto nepracuje, nemá čo pokaziť!

Hľadanie

Život, láska, cit, objatie, umenie a veľa iného, vychádza zo zárodku/začiatku hľadania :)

život = stroj

Ľudský život je úplne ako stroj, i stroj občas protestuje, ale aj vyhorí.

zložitosť

Samotný život nie je zložitý, zložitý si ho robíme len my!

text, či myšlienka

Napísať text, či myšlienku je krásne, no ťažšie je ho žiť, či napĺňať.

Na nás

Život je plný očakávaní, prekvapení i skúseností. No je to len na nás ;)